Търси

За нас

Автокомплекс

Коди-Д

Aвтокомплексът навърши своите 20 години тази година и заедно с вас, нашите клиенти, ние придобихме огромен опит в сферата на леко- ,тежкотоварната, Аграрната (селско-стопанска)техника. Развихме и нашия капацитет, както от към работни места, заети от специалисти в дадените области, така и в нови и по-добри системи и инструменти.
Всичко това го направихме с вас!
И ще продължаваме да го правим!

Нашите сертификати

© 2017 - 2019 Всички права запазени